ỐNG NGHE SPIRIT

-25%
New
890.000 VND
-7%
New
860.000 VND
-12%
MỚI
-30%
390.000 VND

HUYẾT ÁP KẾ SPIRIT

-13%
MỚI
-11%
MỚI

COMBO LÂM SÀNG

3M LITTMANN

4.750.000 VND
160.000 VND3.500.000 VND
-30%
390.000 VND
-16%
-11%
MỚI
590.000 VND
-12%
MỚI
220.000 VND
-13%
MỚI
490.000 VND